Välkommen till

SD Bjuv

Sverigedemokraterna i Bjuvs kommun

(UNDER UPPBYGGNAD)

Bjuvs kommun har det, som de flesta kommuner bara kan drömma om: strategiskt läge med närhet till kontinenten, närhet till underbara Söderåsen, närheten till havsbad, sjöar, strövområden och inte minst engagerade medborgare. Detta måste vi självklart dra nytta av!

Engagerade medborgare kan vara en inspirationskälla såväl som en irritationskälla då de naturligtvis ställer krav på oss politiker. Sverigedemokraterna har valt att se våra kommuninvånare som en inspirationskälla och tillgång för ständiga förbättringar och vi lyssna gärna på vad kommuninvånarna säger.

Småskaligt, privat företagande, tror vi är av avgörande karaktär om kommunen även fortsättningsvis ska utvecklas positivt och det ska skapa nya arbetstillfällen – inte minst inom livsmedelsindustrin där vi är oerhört stolta att ha Foodhills som en av de stora drivkrafterna.
Vi tror att alla är överens om att Bjuvs kommun måste ställas om till en boendekommun för invånare som valt att arbeta på annan ort än Bjuv. Därför är det avgörande att byggnationen kommer igång i kommunen så att allt fler har möjlighet att bosätta sig här, vilket också visar sig i de satsningar vi gör på detaljplaner i Bjuv och Ekeby, samt med det initiativ vi tagit för att sälja av delar av AB Bjuvsbostäders bestånd. Sammantaget kommer ett ökat invånarantal även öka kommunens intäkter som idag stagnerat. En boendekommun ställer krav på kvalitén på skola, boende, äldreomsorg och trygghet om vi ska kunna vara konkurrenskraftig mot våra grannkommuner på ett sådant sätt, att man väljer Bjuv framför andra kommuner. Denna budget speglar därmed vår fokus; satsningar går till välfärden och ett byggande av ett levande, vitalt samhälle på nytt

Skola och Barnomsorg

En av de absolut viktigaste faktorerna när man väljer var min vill bo, är kvalitén på skola och barnomsorg

För oss är det därför viktigt att det läggs mer resurser på pedagoger och personalresurser, så att dom kan undervisa och inte tillrättavisa. Vi tror att en av förutsättningarna för ett bra skolresultat är en lugn och harmonisk arbetsmiljö för barnen. Detta tror vi gynnar barnens inlärning och kommer göra att våra skolor klättrar i ranking och på så sätt attraherar fler att vilja bo i Bjuvs kommun.

Sverigedemokraterna är i grunden positiv till friskolor som ett komplement till den offentliga skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten i kommunen – dock bör inte kvantiteten av friskolor bli så stor att den offentliga skolan blir lidande.

Bjuvs kommun dras med ett stort underskott i Barn-och utbildningsnämnden, ett underskott som är ett arv från det förra styret. Vi gör nu allt i vår makt för att se över hur vi kan jobba smartare och samtidigt få ut mer av samma resurser, samtidigt som vi tar bort det som inte är värdeskapande för kunden, dvs. barnen och deras föräldrar.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Aktuellt

Andra kallelsen till Sverigedemokraterna Bjuv årsmöte den 6 februari

Andra kallelsen till Sverigedemokraterna Bjuv årsmöte den 6 februari

Härmed kallas du medlem till Sverigedemokraterna Bjuv årsmöte 2022. Tid: kl. 14.00 (insläpp 13.00-13.45) Plats: Restaurang Ärtan, Billesholmsvägen 4, Bjuv Handlingar: Handlingarna finner du här: https://bjuv.sd.nu/2022/01/arsmoteshandlingar-2022/ (Lösenord har meddelats medlemmar i separat mejl/brev) Önskar du att få handlingarna via traditionellt brev så behöver du meddela oss detta senast 2022-01-30 Inregistrering: Mellan kl. 13.00 och 13.45. […]

läs mer
Det här är Sverigedemokraterna

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Skåne